Κατηγορίες

Αντλίες θετικής μετόπισης

Αντλίες θετικής μετόπισης

Η επιλογή μιας φυγοκεντρικής αντλίας είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Η σωστή επιλογή όμως μιας αντλίας θετικής μετατόπισης απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. Πολλοί παράγοντες όπως το ειδικό βάρος και το ιξώδες του διακινούμενου υγρού, οι συνθήκες αναρρόφησης, η πτώση πίεσης στις σωληνώσεις, η τήρηση συγκεκριμμένων προδιαγραφών και άλλα, πρέπει να λαμβάνονται υπ' οψη για τη σωστή επιλογή της αντλίας.

Η MARCO PUMPS διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διακίνηση παχύρρευστων υγρών και το επιστημονικό της προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για την επιλογή της άριστης τεχνικοοικονομικής λύσης για τις ανάγκες σας.