Κατηγορίες
Max παροχή (m3/h)
Max Μανομετρικό (m)

Φυγοκεντρικές αντλίες επιφανείας αυτόματης αναρρόφησης για ακάθαρτα υγρά.

Φυγοκεντρικές αντλίες επιφανείας αυτόματης αναρρόφησης για ακάθαρτα υγρά.

Τα κύρια κατασκευαστικά πλεονεκτήματα των αντλιών αυτών είναι: Γρήγορη αυτόματη αναρρόφηση χωρίς ποδοβαλβίδα έως και 8 ΜΥΣ. Ανοικτού τύπου πτερωτή που επιτρέπει διέλευση στερεών μεγάλης διαμέτρου. Εύκολη επιθεώρηση, και μηδαμινή συντήρηση.  
Το πεδίο εφαρμογής τους είναι πρακτικά ανεξάντλητο στη βιομηχανία, ναυτιλία, εργοτάξια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων-λυμάτων, γεωργία, μεταφορά πετρελαιοειδών κλπ.

Αρχή λειτουργίας
'Οταν η αντλία πληρωθεί με υγρό και τεθεί σε λειτουργία, δημιουργείται κενό, απάγεται ο αέρας της γραμμής αναρρόφησης και αρχίζει η άντληση. Το κλαπέ εισόδου συγκρατεί τόσο τη γραμμή αναρρόφησης όσο και την αντλία διαρκώς πλήρη. Ακόμα και στην περίπτωση εισαγωγής αέρα στην αναρρόφηση, που θα προκαλέσει την εκκένωσή της, το εγκλωβισμένο υγρό στο σώμα της αντλίας είναι αρκετό, ώστε στην επόμενη εκκίνηση να επαναληφθεί η προηγούμενη διαδικασία και να επιτευχθεί και πάλι αυτόματη αναρρόφηση.

  

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Η οικονομικότερη σειρά, χωρίς αυτολιπαινόμενο στυπιοθλίπτη. Διατίθεται κυρίως με ενσωματωμένο ηλεκτ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η σειρά περιλαμβάνει 9 μεγέθη από 1 ½” έως 12” με ευρύ φάσμα παροχής και μανομετρ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Σειρά αντλιών αυτόματης αναρρόφησης VARISCO ST υπερβαρέως τύπου με μεγάλη διέλευση στερεού..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οικονομική εγχώρια σειρά φυγοκεντρικών αντλιών αυτομάτου αναρρόφησης με πτερωτή ανοικτού τύπου. Οι ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€