Κατηγορίες

Ειδικές αντλίες

Ειδικές αντλίες

Η MARCO PUMPS μετά από πολλές δεκαετίες δράσης στο χώρο των αντλιών έχει καθιερωθεί να αποκαλείται σαν "οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών". Πέρα όμως από ειδικές πλαστικές αντλίες για πολύ δύσκολα υγρά (ισχυρά οξέα, αλκάλια κλπ), η MARCO PUMPS διαθέτει και πλήρες πρόγραμμα αντλιών κενού ελαίου, ξηρού τύπου και υγρού δακτυλίου καθώς και φυσητήρες πλευρικού καναλιού.

Εκτός από "ειδικοί στη διακίνηση υγρών" είμαστε επομένως και "ειδικοί στη διακίνηση αερίων".