Κατηγορίες

Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου TRAVAINI Ιταλίας

Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου TRAVAINI Ιταλίας

Μπορούν να αναρροφήσουν σχεδόν όλα τα αέρια ή ατμούς με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν διαβρώνουν τα υλικά της αντλίας και δεν αντιδρούν με το υγρό λειτουργίας της αντλίας. Χρησιμοποιούνται σε κεντρικές μονάδες κενού σε νοσοκομεία, σε βιομηχανίες φαρμάκων και χημικών σε πτηνοσφαγεία, σε ξηραντήρια καπνού και εριουργιών, και όπου αλλού απαιτείται δημιουργία κενού.

 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


1.Άξονας  2.Είσοδος αέρα 3.Πτερύγιο 4. Πτερωτή 5.Υγρός δακτύλιος 6.Έξοδος αέρα.

Ο άξονας με την πτερωτή είναι έκκεντρα τοποθετημένα μέσα στο σώμα της αντλίας. Για τη λειτουργία της αντλίας είναι απαραίτητη η πλήρωσή της με υγρό, που συνήθως είναι νερό. Όταν η αντλία λειτρουργεί, το νερό σχηματίζει λόγω της φυγοκέντρισης έναν δακτύλιο ομόκεντρο με το κέλυφος της αντλίας. Ο εισερχόμενος αέρας εγκλωβίζεται μεταξύ των πτερυγίων της πτερωτής και του υγρού δακτυλίου από την πλευρά εισόδου και εκδιώκεται μετά συμπιεζόμενος προς το στόμιο εξόδου. Λόγω της συμπίεσης του αέρα, η θερμοκρασία του υγρού αυξάνει σταδιακά κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας. Οπότε η αντλία θα πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς με φρέσκο νερό ή να υπάρχει σύστημα ψύξης αν η αντλία ανακυκλοφορεί το ίδιο υγρό, χωρίς αυτό να ανανεώνεται.

 

Υπολογισμός παροχής αντλίας κενού

Ένας τύπος για τον υπολογισμό της παροχής αντλίας κενού είναι :

      2,3 V x 60            P1
S = ------------  log10 ----, όπου :
              T                 P2

S= Η παροχή σε m3/h
V= Ο προς εκκένωση χώρος σε m3
Τ= Ο επιθυμητός χρόνος για την επίτευξη του τελικού κενού σε min
P1= Η αρχική πίεση σε Torr
P2= Η τελική επιθυμητή υποπίεση σε Torr


Μετατροπές Μονάδων κενού

 


Μείωση απόδοσης με την αύξηση θερμοκρασίας νερού

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μονoβάθμιες, με ενσωματωμένο κινητήρα. Απλής και συμπαγούς κατασκευής. Ομαλής και αθόρυβης λειτουργί..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Μονoβάθμιες, με ενσωματωμένο κινητήρα. Απλής και συμπαγούς κατασκευής. Ομαλής και αθόρυβης λειτουργί..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Μονoβάθμιες, με ενσωματωμένο κινητήρα. Απλής και συμπαγούς κατασκευής. Ομαλής και αθόρυβης λειτουργί..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Διβάθμιες (TRH) ή μονoβάθμιες (TRS). Σειρές πολύ μεγάλου εύρους παρορχής. Πολύ ποιοτικής κατασκευής..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€