Πιεστικά MPC-P με 2 οριζόντιες αντλίες

ΠΙΕΣΤΙΚΑ MPC-P H2
Κατασκευαστής: MARCO PUMPS
Κωδικός Προϊόντος: 090-020-1000
Ποσότητα:

MPC-P H2 K, 2CP, 3M

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα 2 οριζοντίων αντλιών πλήρως συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα για λειτουργία.

  • Γαλβανιζέ συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης
  • Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης εναλλαγής με γενικό διακόπτη, αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας, αναμονή για φλοτέρ ξηράς λειτουργίας
  • 2 πιεζοστάτες
  • Πιεστικό δοχείο ανόλογο των αντλιών του συγκροτήματος

Με αντλίες

  • DAB K χυτοσιδηρές διβάθμιες
  • PEDROLLO 2CP χυτοσιδηρές διβάθμιες
  • EBARA 3Μ ανοξείδωτες διβάθμιες  

Αποδόσεις

  • Μέγιστη παροχή 90 m3/h ανα αντλία
  • Μέγιστο μανομετρικό 105 m

Εκτός των τυποποιημένων τύπων η MARCO PUMPS αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ειδική κατασκευή.


 

 Τεχνικά στοιχεία