Πυροσβεστικά συγκροτήματα MPFC EN 12845

MPFC EN12845
Κατασκευαστής: MARCO PUMPS
Κωδικός Προϊόντος: 100-100-1000
Ποσότητα:

MPFC-EN Μόνιμα πυροσβεστικά συγκροτήματα συμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN12845.

Τα συγκροτήματα MPFC-EN πιστοποιούνται ένα προς ένα από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης
και όχι με απλή δήλωση συμμόρφωσης της MARCO PUMPS.

 

Τα συγκροτήματα μπορούν να αποτελούνται από τις παρακάτω κύριες αντλίες :

 • 1 ηλεκτροκίνητη αντλία
 • 1 πετρελαιοκίνητη αντλία
 • 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες
 • 1 ηλεκτροκίνητη + 1 πετρελαιοκίνητη αντλία
 • 2 πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • 1 ηλεκτροκίνητη + 2 πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • 3 πετρελαιοκίνητες αντλίες
 • Επιπλέον (προαιρετικά) αντλία jockey.

Βασικά μέρη και χαρακτηριστικά :

 • Έκκεντρες συστολές στο στόμιο αναρρόφησης κάθε αντλίας.
 • Φυγοκεντρικές αντλίες με ελεύθερο άκρο άξονα κατά ΕΝ733 και καμπύλη απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας.
 • Σύνδεσμος αντλίας και κινητήρα με ειδικό αποστάτη.
 • Η ισχύς του κινητήρα μπορεί να καλύψει τη μέγιστη απορροφούμενη ισχύ της αντλίας.
 • Αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής του πετρελαιοκινητήρα.
 • Ξεχωριστός πίνακας για κάθε αντλία, πλήρης με βολτόμετρα και αμπερόμετρα.
 • Δύο μπαταρίες, δύο φορτιστές, στροφόμετρο, ωρομετρητές, διακόπτης Αυτ-0-Χειρ, γενικός διακόπτης, λυχνίες.
 • Ηλεκτρικός πίνακας για την jockey (αν υπάρχει).
 • Δεξαμενή καυσίμου για επάρκεια 6 ωρών συνεχόμενης λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα.
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα στην κατάθλιψη κάθε αντλίας.
 • Παροχόμετρο (προαιρετικά) που εγκαθίσταται στο κύκλωμα κατάθλιψης.
 • Συλλέκτης κατάθλιψης. Γαλβανισμένος μετά από ζήτηση.
 • Διπλός πιεζοστάτης και μανόμετρο με κύκλωμα by-pass για κάθε κύρια αντλία

 


 

  Γενικό έντυπο πυροσβεστικών MPFC