Πιεζοστάτες Telem

Πιεζοστάτες Telem
Κωδικός Προϊόντος: 120-040-1100
Ποσότητα:

Για χρήση σε αντλίες νερού. Διαθέσιμοι για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 και 12bar. Σπείρωμα 1/4" θυληκό.

Οδηγίες ρύθμισης

Ο πιεζοστάτης διαθέτει δύο επαφές NC (κλειστές στην ηρεμία) οι οποίες ανοίγουν όταν η πίεση ανέβει πάνω από το άνω όριο. Οι επαφές αυτές είναι οι 1-2 και 3-4. Για έλεγχο μονοφασικών αντλιών συνήθως έρχεται ρεύμα στον πιεζοστάτη με ένα καλώδιο 3 x 2.5mm2. Οι δύο κλώνοι συνδέονται στις βίδες 1-3 και ο τρίτος στην γείωση. Από την άλλη πλευρά συνεχίζουμε με άλλο ίδιο καλώδιο προς την αντλία του οποίου οι δύο κλώνοι συνδέονται στις βίδες 2-4 και ο τρίτος στη γείωση. Έτσι όταν η πίεση ανέβει, οι δύο επαφές ανοίγουν και διακόπτεται η παροχή ρεύματος προς την αντλία. Οι επαφές του πιεζοστάτη αντέχουν για έλεγχο μονοφασικών αντλιών έως 1.5ΗΡ. Για έλεγχο τριφασικών αντλιών ο πιεζοστάτης θα πρέπει να διακόπτει το βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού της αντλίας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται γέφυρα μεταξύ των βιδών 1-3 και οι βίδες 2-4 χρησιμοποιούνται σαν επαφή διακοπής του βοηθητικού κυκλώματος.

Ρύθμιση:
Η ρύθμιση του άνω ορίου πίεσης (η πίεση στην οποία σταματά η αντλία) γίνεται από τη βίδα PH η οποία ρυθμίζεται με ένα σταυροκατσάβιδο. Βιδώντας προς το  +, αυξάνεται η πίεση στην οποία σταματά η αντλία.
Η ρύθμιση του κάτω ορίου πίεσης (η πίεση στην οποία ξεκινά η αντλία) γίνεται απο το ρυθμιστικό πλαστικό παξιμάδι ΡΒ. Βιδώντας προς το + αυξάνει η διαφορική πίεση και επομένως μειώνεται προς τα κάτω η πίεση στην οποία ξεκινά η αντλία.

 


 

 Τεχνικά στοιχεία

Ετικέτες: Πιεζοστάτες