Πιεζοστάτες Οθόνης Sagin Ιαπωνίας

Πιεζοστάτης Sagin
Κωδικός Προϊόντος: 120-040-1000
Ποσότητα:

Κατάλληλοι για πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.
Διαθέτουν κλίμακα ρύθμισης ανώτατης πίεσης και κλίμακα ρύθμισης διαφορικού. Μέγιστη πιεση 10,20,30 bar
Σπείρωμα για σύνδεση χαλκοσωλήνα 4x6 με ρακόρ.

 

Οδηγίες ρύθμισης

Ο τρόπος ρύθμισης είναι ίδιος για όλους τους τύπους. Επιτυγχάνεται με τις βίδες 1 και 2 που βρίσκονται στο επάνω μέρος του πιεζοστάτη.

   

Η εντολή παίρνεται από τις κλέμμες 1-5, ή 1-3 ανάλογα αν θέλουμε εντολη παύσης ή εκκίνησης όταν η πίεσηΑΝΕΒΕΙ στην προκαθορισμένη τιμή. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών σε πιεστικά συγκροτήματα η εντολή παίρνεται από τις κλέμμες 1-5, οπότες διακόπτεται η λειτουργία τους όταν η πίεση στην κατάθλιψή ανέβει στην προκαθορισμένη τιμή. Η τιμή αυτή επιλέγεται ρυθμίζοντας την βίδα 2. Ο πιεζοστάτης δίνει εντολή επανεκκίνησης όταν η πίεση πέσει κάτω από μια άλλη επιθυμητή τιμή. Η τιμή αυτή επιλέγεται ρυθμίζοντας με την βίδα 1 το διαφορικό του πιεζοστάτη.

Παράδειγμα ρύθμισης:
Έστε ότι θέλουμε εκκίνηση της αντλίας σε πίεση 3bar και στάση σε πίεση 5bar. 
Θα πρέπει η βίδα 2 να ρυθμιστεί σε πίεση 5bar και η βίδα 1 που ρυθμίζει το διαφορικό σε πίεση 5-3=2bar.
Έτσι όταν η πίεση πέσει κάτω από 3bar, κλείνουν επαφή οι κλέμμες 1 και 5 και δίνεται εντολή εκκίνησης. Όταν η πίεση ανέβει στα 5bar ανοίγουν οι κλέμμες 1 και 5 και η αντλία σταματά.

Για τη σύνδεση του πιεζοστάτη προτείνεται καλώδιο 3 x 1.5 mm2

 


 

 Τεχνικά στοιχεία

Ετικέτες: Πιεζοστάτες