Κατηγορίες

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα

Η MARCO PUMPS κατασκευάζει αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα οποιουδήποτε μεγέθους και προδιαγραφών. Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται πιεστικά με μία, δύο ή περισσοτέρες αντλίες, με οριζόντιες ή με κατακόρυφες αντλίες. Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να είναι είτε σταθερών στροφών με πιεστικό δοχείο μεμβράνης και έλεγχο των αντλιών μέσω πιεζοστατών, είτε σταθερής πίεσης μεταβλητού αριθμού στροφών με inverter.