Πιεστικά MPC-M V1 με 1 κατακόρυφη αντλία + inverter MCE/P

Πιστικά MPC-M V1
Κατασκευαστής: MARCO PUMPS
Κωδικός Προϊόντος: 090-030-0500
Ποσότητα:

MPC-M V1 KVC, EVMS

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με 1 κατακόρυφη αντλία και 1 inverter DAB MCE/P
Πλήρως συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα για λειτουργία.

  • Αναλογικός μεταδότης πίεσης
  • Μικρό πιεσιτκό δοχείο στην κατάθλιψης για πιο ομαλή λειτουργία.
  • Βάνες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη της αντλίας
  • Βαλβίδα αντεπιστροφής.

Με αντλία

  • DAB KVC
  • EBARA EVMSG ανοξειδωτες AISI304 με χυτοσιδηρά βάση αντλίας και κινητήρα
  • EBARA EVMS εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες AISI304
  • EBARA EVMS εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες AISI316 

Αποδόσεις

  • Μέγιστη παροχή 25 m3/h ανα αντλία
  • Μέγιστο μανομετρικό 120 m

Εκτός των τυποποιημένων τύπων η MARCO PUMPS αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ειδική κατασκευή.

 


 

 Τεχνικά στοιχεία