Διακόπτες ροής Sagin Ιαπωνίας

Διακόπτες ροής Sagin
Κωδικός Προϊόντος: 120-040-1300
Ποσότητα:

Για χρήση με υγρά όπως το νερό, η γλυκόλη ή άλλα μή διαβρωτικά υγρά σε κυκλώματα ψύξης, αντλίες, συμπυκνωτές, boilers κλπ. Διαθέτει τρείς γλώσσες που μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να επιλέγεται η πλέον κατάλληλη ανάλογα με την διάμετρο της σωλήνας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί. Προσαρμόζεται σε σωλήνες από 1" έως 6" και διαθέτει εσωτερική βίδα που ρυθμίζει την ευασθησία του.
Σπείρωμα : 1" αρσενικό.

 

Οδηγίες

Αρχή λειτουργίας:
Αν στη γλώσσα του διακόπτη ροής εφαρμοστεί μια δύναμη F προς τη διεύθυνση του βέλους που βρίσκεται πάνω στο κάλυμα του ακροκιβωτίου, τότε η επαφή C-B ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει η επαφή C-A. Αν η δύναμη σταματήσει να εφαρμόζεται, τότε ανοίγει η επαφή C-A και ξανακλείνει η επαφή C-B. Τοποθετώντας επομένως τη γλώσσα του διακόπτη στο πεδίο ροής ενός ρευστού, έχουμε ένα σημα για την κίνηση ή τη στασιμότητά του. Το σήμα αυτό μπορει να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τα μηχανήματα διακίνησης τυ ρευστού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Εγκατάσταση:
Ο διακόπτης ροής πρέπει να τοποθετηθεί κατά προτίμηση στο οριζόντιο τμήμα του σωλήνα του οποίου τη ροή θέλουμε να ελέγξουμε. Η τοποθέτηση γίνεται είτε με ένα συστολικό ταύ, είτε με τη συγκόληση μιας μούφας 1" στο εξωτερικό του σωλήνα. Ο διακόπτης ροής πρέπει να βιδωθεί σε τέτοια θέση ώστε η γλώσσα να είναι κάθετη προς τη ροή και το βέλος στο ακροβώτιο να έχειτη διεύθυνση της ροής. Η ελάχιστη απόσταση του ευθύγραμμου τμήματος πριν και μετά τον διακόπτη ροής πρέπει να είναι πενταπλάσια από τη διάμετρο του σωλήνα. Τέλος από τις τρείς γλώσσες επιλέγεται η κατάλληλη για τη διάμετρο του σωλήνα.
Ρύθμιση:
Στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου υπάρχει μια ρυθμιστική βίδα. Ξεβιδώνοντας την βίδα ο διακόπτης ενεργοποιείται σε μικρότερες ταχύτητες (γίνεται πιο ευαίσθητος), ενώ βιδώνοντας γίνεται το αντίθετο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80ο C
Μέγιστη τάση επαφών 250V με μέγιστο ρεύμα 15Α

 


 

 Τεχνικά στοιχεία

Ετικέτες: Διακόπτες ροής