Όροι Χρήσης

Α. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης προϊόντων

 

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Κάνετε έλεγχο των προιόντων κατά την παραλαβή. Ενημερώστε μας άμεσα για πιθανά ποιοτικά προβλήματα. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για την μεταφορά των προϊόντων και την ασφάλειά τους. Φροντίστε γι αυτό.

 

2. ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Τοποθετήστε τα προϊόντα σε ράφια ή σε σημείο που βρίσκεται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία που αλλοιώνει την ποιότητά τους-πλαστικά μέρη,καλώδια,χρώμα-. Τα καλώδια των αντλιών είναι βαριά και δεν πρέπει να κρέμονται με τρόπο που μπορεί να τα τσακίσει. Μην διατηρείτε στοκ για μεγάλη χρονική περίοδο και αν έχετε τέτοιο, φροντίστε να το ελέγξετε πριν το πουλήσετε σε πελάτες σας. Σοβαρός λόγος να αποφύγετε την μεγάλη χρονική παραμονή των προϊόντων στα ράφια ,είναι ο χρόνος εγγύησης που μετράει από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου μας. Ακολουθείστε κατά την πώληση των προϊόντων την μέθοδο F.I.F.O. ,το πρώτο προιόν που μπαίνει στην αποθήκη σας, να βγαίνει και πρώτο.

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Επιλέξτε για κάθε περίσταση την ιδανική αντλία και μη διστάσετε στιγμή να συμβουλευτείτε το Τμήμα Πωλήσεών μας, εσείς ή και ο τελικός εγκαταστάτης υδραυλικός. Ακολουθήστε  τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ένα προϊόν που προορίζεται για συγκεκριμένη εργασία μπορεί να κάνει μόνο αυτή. Μια αντλία για καθαρό νερό, δεν είναι κατάλληλη  να αντλεί θάλασσα ή νερό με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Μην ξεπερνάτε τις προδιαγραφές ασφαλείας, είτε πρόκειται για αντλίες είτε πρόκειται για πιεστικά δοχεία. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

 

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα δοχεία διαστολής έχουν ανώτατο όριο πίεσης λειτουργίας. Τα προϊόντα που εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες. Οι υποβρύχιες αντλίες δεν κατεβαίνουν σε πηγάδια ή δεξαμενές από τα καλώδια. Χρησιμοποιήστε σχοινί για αυτή την δουλειά. Προσοχή στα καλώδια. Μην κόβετε ή ματίζετε καλώδια χωρίς τη χρήση της ειδικής μούφας ρητίνης. Ακόμα και αμυχές πάνω στα καλώδια μπορούν να μεταφέρουν το διακινούμενο υγρό στον κινητήρα και να τον κάψουν. Προστατέψτε τα προϊόντα από μεταβολές του ρεύματος. Πριν την χρήση των προϊόντων και την σύνδεση στο ρεύμα, διαπιστώστε τη φορά περιστροφής τους και την ανεμπόδιστη κίνηση της πτερωτής τους.

 

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Τα προϊόντα δεν πρέπει να μένουν αδρανή. Περιοδικά βάλτε τα σε λειτουργία. Αν πρόκειται να απουσιάσετε βγάλτε τα προϊόντα από το νερό ,ιδιαίτερα τις υποβρύχιες αντλίες και αφού τα ξεπλύνετε με καθαρό νερό αποθηκεύστε τα σε κάθετη θέση.

 

6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ. Εγκατάσταση μόνο με τον άξονα τους  παράλληλα με το δάπεδο. Πρέπει πάντα να έχει νερό η εγκατάσταση. Εξαέρωση πρώτα του κυκλοφορητή και μετά να μπαίνει σε λειτουργία. Απαγορεύεται η στεγνή λειτουργία. Στους τριφασικούς επιβάλλεται να τοποθετείται πίνακας προστασίας.

 

7. ΑΝΤΛΙΕΣ JET,  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ  
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης για  JET 8 μέτρα και για φυγοκεντρικές 6 μέτρα με βαλβίδα αντεπιστροφής και φίλτρο (ποτήρι) στο άκρο. Για απόσταση μεγαλύτερη από 10 μέτρα μήκους αναρρόφησης μεγαλώστε τον σωλήνα αναρρόφησης στην επόμενη βαθμίδα διατομής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ελαττώνεται η διατομή του σωλήνα αναρρόφησης της αντλίας. Η αντλία πρέπει να  προστατεύεται από παγωνιά και βροχή. Μετά την εγκατάσταση και πριν βάλετε την αντλία σε λειτουργία γεμίστε την με νερό και κάνετε εξαέρωση. Προστατέψτε την αντλία ώστε να μην λειτουργήσει χωρίς νερό χρησιμοποιώντας AQUA STOP  ή ηλεκτρικό φλοτέρ. Προστατέψτε την αντλία με φίλτρο γραμμής στην είσοδο ώστε να μην ρουφήξει σκουπίδια. Οι τριφασικές αντλίες να  προστατεύονται με πλήρη ηλεκτρικό Πίνακα. 

 

8. ΠΙΕΣΤΙΚΑ (ΜΕ  ΔΟΧΕΙΟ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ). Έλεγχος ανά εξάμηνο του αέρα στο πιεστικό δοχείο. 
Τα πιεστικά με PRESSCONTROLS  συνιστάται να  αναρροφούν  από δεξαμενή (Διότι από το δίκτυο αθροίζεται η πίεση) και σε εγκαταστάσεις με στατικό ύψος μικρότερο των 15 μέτρων.
Τα τριφασικά πιεστικά προστατεύονται με ηλεκτρικό πίνακα.

 

9. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ. Η αντλία για συνεχή λειτουργία πρέπει να καλύπτεται από το νερό για να ψύχεται. Το φλοτέρ να σταματά  την αντλία μισοβυθισμένη. Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού  +40 C ή αν ο κατασκευαστής  προδιαγράφει διαφορετικά. Οι αντλίες με κοπτήρες δεν κάνουν να αναρροφούν υλικά με στερεά μεταλλικά (πέτρες κλπ) ή μωρομάντιλα κλπ. Ο σωλήνας κατάθλιψης πρέπει να  είναι  τουλάχιστον ίσος με  το στόμιο κατάθλιψης . Τα απορρυπαντικά , τα χημικά, τα  ζεστά νερά  μπορούν να  προκαλέσουν πρόβλημα στην αντλία και τα καλώδια. Αν χρειασθεί να μπει βαλβίδα αντεπιστροφής  (λόγω μήκους – ή λόγω ζεύγους αντλιών ) να  είναι ακαθάρτων-λυμάτων  και όχι καθαρού νερού. Οι τριφασικές αντλίες να  προστατεύονται με  ηλεκτρικό πίνακα.

 

10. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. Αντλήστε μόνο το 50% της ικανότητας παροχής της γεώτρησης που σας  παρέδωσε ο γεωτρυπανιστής. Η  άμμος  να είναι το μέγιστο 50  gr/m3. Οι  ενώσεις καλωδίων να γίνονται με ειδική μούφα. Ουδέποτε  καθαρίζουμε την  γεώτρηση με την αντλία. Οι τριφασικές αντλίες να προστατεύονται με  ηλεκτρικό πίνακα.

 

11. ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ. Έλεγχος  αέρα ανά εξάμηνο  ώστε να έχει  τουλάχιστον  2 ΒΑR. Η έλλειψη αέρα γίνεται αντιληπτή από τις συχνές ενάρξεις και παύσεις της αντλίας. Ο έλεγχος γίνεται πιέζοντας την βαλβίδα αέρα  – εάν βγάλει νερό αντικαθιστούμε την  μεμβράνη – Αν δεν βγάλει νερό συμπληρώνουμε με αέρα αφού αδειάσουμε το δοχείο από το νερό και αποσυνδέσουμε την αντλία από το ρεύμα. Τοποθετήστε ασφαλιστικό υπερπίεσης εάν υπάρχει κίνδυνος η πίεση να ξεπεράσει την πίεση λειτουργίας του δοχείου. Συνιστάται να τοποθετείται φίλτρο για την προστασία από στερεά.

 

12. ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ. Οι αντλίες αυτές είναι αυτόματης αναρρόφησης και αντλούν το νερό χωρίς βαλβίδα αναρρόφησης. Θα πρέπει πρώτα όμως, η αντλία να γεμίσει με νερό για να μπορέσει να αντλήσει το νερό. Δεν είναι κατάλληλες για υγρά με στερεά γιατί φρακάρουν. Δεν πρέπει να δουλεύουν χωρίς υγρό. Για κρασί και λάδι συνιστώνται  τα μοντέλα των 1500  RPM.

 

13. ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος το ταμπελάκι με το έτος παραγωγής που είναι επικολλημένο πάνω στο προϊόν για πιθανή μελλοντική αναφορά. Τα ταμπελάκια μετά από μεγάλη χρήση καταστρέφονται.

 

Για όλα τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης εντός των συσκευασιών.

 

Β. Όροι εγγύησης

 

1.ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ένταξη ενός προϊόντος σε καθεστώς εγγύησης συναρτάται με την κατ’ ελάχιστο  τήρηση των προϋποθέσεων του κεφαλαίου Α του παρόντος, που σε κάθε περίπτωση διαπιστώνονται από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.
Ως  χρόνος εγγύησης ορίζεται η περίοδος δύο ετών με ημερομηνία έναρξης,την ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού μας  και άσχετα από το χρόνο που το προϊόν τέθηκε σε λειτουργία. Ιδιαίτερα είναι δυνατόν να καθορίζεται διαφορετικός χρόνος εγγύησης κάποιου προϊόντος με έγγραφη γνωστοποίηση της εταιρείας στον τιμοκατάλογό της με ανάρτηση στο site της ή με άλλο επίσημο έγγραφο της.


Τα προϊόντα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Η πιθανή ύπαρξη υπολειμμάτων νερού μπορεί να οφείλεται στη διαδικασία ελέγχου από το εργοστάσιο κατασκευής. Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο φορολογικό παραστατικό πώλησης που εκδίδουμε, είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη ,την εγκατάστασή τους από εξειδικευμένο τεχνικό ,σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.
Η εταιρεία δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων θερμοκρασίας και πίεσης λειτουργίας,σε ξηρή λειτουργία,σε λανθασμένη φορά περιστροφής της πτερωτής,σε ύπαρξη αλάτων,σε μακρόχρονη παραμονή του προϊόντος σε αχρησία που μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα των κινητών μερών,σε λανθασμένη επιλογή ή ρύθμιση ή βλάβη του αυτόματου λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα,σε λανθασμένη ηλεκτρική συνδεσμολογία,σε φράξιμο των φίλτρων,σε κακές συνθήκες μεταφοράς,σε λανθασμένο χειρισμό,σε εγκατάσταση από μη εξειδικευμένο τεχνικό,σε ακαταλληλότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη εφαρμογή,σε ελλιπή μέτρα προφύλαξης –ιδιαίτερα σε λειτουργία σε εξωτερικό χώρο-σε κακές συνθήκες φύλαξης πριν την εγκατάσταση,σε έλλειψη προστασίας από διακυμάνσεις του ρεύματος πέρα από το όριο ανοχών του προϊόντος,σε φυσιολογική φθορά τριβόμενων και κινούμενων μερών ή σε χημικές επιδράσεις. Από την εγγύηση εξαιρείται κάθε απαίτηση για πιθανές ζημιές,έμμεσες ή άμεσες που προκλήθηκαν από τη χρήση των προϊόντων,σε ανθρώπους ή πράγματα. Τα προϊόντα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας με ευθύνη και δαπάνη του πελάτη.

 

Γ. Όροι παράδοσης , τιμές και πληρωμές 

 

1. ΤΙΜΕΣ. Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. καθώς και κάθε είδος εισφορών ή τελών. Στην περίπτωση επειγουσών παραδόσεων , οι τιμές επιβαρύνονται με έξοδα διαχείρισης που προσυμφωνούνται με τον πελάτη.

 

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Για την εκτέλεση παραγγελίας απαιτείται ή υπογραφή του πελάτη στο έντυπο παραγγελίας που εκδίδει η εταιρεία μας, ή έγγραφη επιβεβαίωση της, από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με την συνήθη εργοστασιακή συσκευασία (χαρτοκιβώτιο). Στις περιπτώσεις πώλησης Αντλητικών, Πιεστικών και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα συσκευασίας. 

 

4. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Οι τιμές του παρόντος αφορούν σε παράδοση στις αποθήκες μας (Ex Works) ή στην περίπτωση αποστολής εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης ,σε πρακτορείο που υποδεικνύει ο πελάτης ,χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Η παράδοση των εμπορευμάτων με μεταφορικά μέσα της εταιρείας  μας ή τρίτων στις εγκαταστάσεις του πελάτη εντός Αττικής ή Θεσσαλονίκης ,επιβαρύνεται με δαπάνες μεταφοράς που προσυμφωνούνται με τον πελάτη. Η ασφάλιση των εμπορευμάτων ακόμα και αν πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στις παραδόσεις οφειλόμενες σε λόγους ανωτέρας βίας όπως απεργίες,θεομηνίες, lock out και καθυστερήσεις οφειλόμενες στους προμηθευτές της.

 

5. ΣΧΕΔΙΑ. Kάθε σχέδιο ή πίνακας ή τεχνική προδιαγραφή που περιλαμβάνεται στον παρόντα τιμοκατάλογο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και μπορεί να τροποποιηθεί ,χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση του πελάτη.

 

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ. Oι επιστροφές προϊόντων λαμβάνουν χώρα  αφού πρώτα εγκριθούν εγγράφως από την εταιρεία μας. Tα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και με άθικτη τη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα τους. Δεν επιστρέφονται προϊόντα που πωλήθηκαν σε προσφορές, που δεν υπάρχουν στο τρέχον στοκ της εταιρείας, που αποτελούν ειδική παραγγελία του πελάτη ή που κατασκευάστηκαν κατόπιν ζήτησής του ή που αποτελούν μέρος συγκροτήματος (πιεστικού ή πυροσβεστικού). Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία πώλησής τους. Τα προς επιστροφή προϊόντα μεταφέρονται στην εταιρεία με επιβάρυνση και ευθύνη του πελάτη.

 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ. Τα επί πιστώσει τιμολόγιά μας εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους και η εξόφλησή τους αναγνωρίζεται μόνο με απόδειξη της εταιρείας μας. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης των τιμολογίων μας επί πιστώσει ή αν η εξόφληση πραγματοποιηθεί με μεταχρονολογημένες επιταγές, παρακρατείται η κυριότητα των προϊόντων από την εταιρεία μας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος ή την είσπραξη των μεταχρονολογημένων επιταγών.

 

Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού
IBAN
Κεντρικό Πειραιά
ALPHA BANK
144-00-2320-000350
GR6601401440144002320000350
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5052-011641-791
GR1501720520005052011641791
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
171/47035376
GR5001101710000017147035376
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
ALPHA BANK
144-00-2002-002617
GR5601401440144002002002617
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5261-038463-949
GR8001722610005261038463949